Strona wykorzystuje pliki coookies, proszę potwierdzić akceptacjęAkceptuję

Logowanie za pomocą Facebooka

Strona zawiera treśći tylko dla osób pełnoletnich potwierdź swoją pełnoletność klikając odpowiedni przycisk poniżej
Jestem pełnoletnia / pełnoletniPowtwierdzamNie jestem pełnoletnia / pełnoletniNie potwierdzam

{{OprowadzanieBlok.Tytul}}{{OprowadzanieBlok.icon}}

arrow_backarrow_forwardclear
menu
DrinkWeb people whatshot search
schoolSamouczek gradeRanking timerOstatnio Dodany help F.A.Q - in progress assignment Regulamin cake Pliki Cookies search Lista Drinków Ilość dodanych drinków wynosi: {{DrinkiBazaDanych.length}}

Ranking Użytkowników

# Nazwa Użytkownika Ilość drinków
{{$index+1}} {{Uzytkownik.nazwa}} {{Uzytkownik.iloscDrinkow}}

Ostatnio Dodany

{{NajnowszyDrink.nazwa}}

Grafika drinka
local_bar
{{NajnowszyDrink.opis}}

{{NajnowszyDrink.godzinaDodania}} {{NajnowszyDrink.datadodania}}

Najczęściej zadawane pytania F.A.Q.

 1. Pytanie pierwsze

  Odpowiedz pierwsza

 2. Pytanie drugie

  Odpowiedz druga

Regulamin korzystania ze strony

Postanowienia Ogólne:
 1. Właścicielem strony drinkweb.pl jest Aleksander Drożak, z którym można kontaktować się przez adres mailowy aleksander.drozak@gmail.com - zwany w dalszej części Administratorem
 2. Osoba korzystająca ze strony (z treści udostępnionych przez Administratora oraz inne osoby, które zaakceptowały regulamin), musi być osobą pełnoletnią (musi mieć skończony 18. rok życia i znajdować się na terenie Polski lub mieć skończony 21. rok życia i znajdować się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki), posiada zdolności do czynności prawnych, przy czym nie ma znaczenia fakt dokonania rejestracji - zwana w dalszej części Użytkownikiem
 3. Użytkownik który dokonał rejestracji - przeszedł pomyślnie proces rejestracji i akceptuje poniższy regulamin oraz posiada swoje unikalne hasło oraz adres e-mail, może zamieszczać przepisy, komentarze i zdjęcia - zwana w dalszej części Użytkownikiem Zarejestrowanym
Prawa i obowiązki Użytkownika:
 1. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować bez wyjątków treść regulaminu.
 2. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na upublicznienie danych z bazy danych takich jak: nazwa użytkownika (login), ilość dodanych drinków, średnia ich ocen oraz nazw drinków przez niego dodanych. Zezwala również na zamieszczenie danych (w tym dodanego zdjęcia profilowego) upublicznionych na stronie internetowej oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, w tym wizerunku na zdjęciu profilowym jak również do innych informacji upublicznionych na stronie może mieć nieograniczony krąg Użytkowników. Nie dotyczy to następujących danych: adresu e-mail, hasła do konta, kodów resetujących lub innego typu poufnych danych dostępowych.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach strony internetowej.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a zarazem konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach strony internetowej.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Dane te będą przetwarzane przez Administratora oraz przekazywane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych wcramach strony internetowej oraz w celach reklamowych.
 6. Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą.
 7. Każdy Zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem mailowo na adres Administratora.
 8. Każdy Zarejestrowany użytkownik dodający drinki do bazy danych oznajmia, iż wszystkie załączone zdjęcia oraz treści w formularzu dodawania drinków są jej/jego własnością i udostępnia je z prawami do wykorzystywania oraz edytowania lub dodane zdjęcie oraz treści są objęte takimi prawami.
 9. Każdy Użytkownik dodający zdjęcia drinków do bazy danych oznajmia, iż wszystkie załączone pliki wysyłane na serwer są jej/jego własnością i udostępnia je z prawami do wykorzystywania oraz edytowania lub dodane zdjęcie oraz treści są objęte takimi prawami.
 10. Każdy Użytkownik oznajmia, że nie będzie udostępniać treści obraźliwych oraz używać wulgaryzmów w opiniach oraz przepisach lub wulgarnych i niezgodnych z treścią przepisu zdjęć.
Prawa i obowiązki Administratora:
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczanych opinii, materiałów (zdjęć oraz treści przepisów), zdjęć profilowych oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 3. Administrator nie odpowiada za niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu funkcjonalności udostępnianych Użytkownikom w ramach strony internetowej.
 4. Administrator nie odpowiada za szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła logowania do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. złamanie hasła przez osobę trzecią, czy dobrowolne udostępnienie hasła).
 5. Administrator nie odpowiada za utratę dodanych opinii, materiałów (zdjęć i treści przepisów) oraz zdjęć profilowych zamieszczonych na stronie internetowej. Spowodowanej awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów regulaminu lub przepisów prawa.
 6. Administrator ma prawo na udostępnianie danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.
 7. Administrator ma prawo do wyłączania, w uzasadnionych przypadkach strony internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników.
 8. Administrator ma prawo do natychmiastowego skasowania każdej opinii, materiału (zdjęć i treści przepisów) lub zdjęcia profilowego bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Administrator ma prawo do natychmiastowego skasowania każdej opinii, materiału (zdjęć i treści przepisów) lub zdjęcia profilowego bez uprzedniego powiadomienia, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.
 10. Administrator ma prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego opinii, materiałów (zdjęć i treści przepisów) lub zdjęcia profilowego w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu strony internetowej lub przepisów prawa.
 11. Administrator ma prawo zablokowania strony internetowej lub części z jego funkcjonalności bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.
 12. Administrator ma prawo usunięcia całej strony internetowej, w sytuacji wyjątkowej (nie z winy Administratora)
 13. Administrator ma prawo do ograniczenia zakresu dostępu lub zmiany sposób funkcjonowania strony internetowej w dowolnym momencie. Informacje o zmianach będą przekazywane użytkownikom, drogą mailową na podane w rejestracji adresy e-mail bądź też zamieszczane bezpośrednio na stronie internetowej.
Reklamacje:
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, które należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika, z którego została nadesłana reklamacja.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
Zmiany w regulaminie:
 1. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na stronie internetowej w przeznaczonym do tego miejscu oraz zobowiązuje się do informowania o ich dokonaniu drogą mailową na adres wskazany przez użytkowników w rejestracji.
 2. Po otrzymaniu informacji o zmianie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie ze strony internetowej po zmianie regulaminu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od użytkowania strony internetowej oraz niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji Administratora wysyłając na wskazany w regulaminie adres e-mail. Czego skutkiem będzie usunięcie konta Użytkownika, który nie wyraził akceptacji zmian w regulaminie.

Nieprzestrzeganie regulaminu grozi wykluczeniem z możliwości użytkowania strony

Ciasteczko

W informatyce jest to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Wyszukiwarka drinków po nazwie

Wyświetl wyszukiwaniaUkryj wyszukiwania
 • {{Drink.name}}
menu
menu arrow_back people search
{{Skladnik}}
{{Skladnik}}
Wyświetl wyszukiwaniaUkryj wyszukiwania
Zaawansowane wyszukiwanie Wyszukaj tylko po moich składnikach Wyszukaj drinki tylko z podanych składnikówWyszuka drinki tylko z tych co mam Wyszukaj drinki, którym składników brakuje maksymalnie Wyszukaj drinki z których skłądników brakuje mi maksymalnie: Dodaj moje składniki do wyszukiwania Wyszukaj drinki ze wszystkich podanych składników Wyszukaj drinki ze wszystkich moich składników

{{DrinkWyszukany.nazwa}}

local_bar
{{DrinkWyszukany.nazwa}}

SkładSkładniki drinka
 1. {{Skladnik.nazwa.capitalizeFirstLetter()}}
Obczaj drina
składniki drinkaskładnikiarrow_drop_down
 1. {{Skladnik.nazwa.capitalizeFirstLetter()}}
Obczaj drina Obczaj drina

Może zmienisz wymagania, gdyż nie ma drinków spełniających twoje oczekiwania

Nie masz dodanych żadnych składników, aby wyszukiwać po nich

peopleLogowanie/ Rejestracjaassignment_ind
mail
Email jest wymagany
Nie zapomnij o znaku @ w emailu
lock
hasło jest wymagane
Zaloguj autorenewresetuj hasło
undoWróć
Email jest wymagany
Nie zapomnij o znaku @ w emailu
send Resetuj hasło
{{odpowiedzSerweraResetHasla}}
mail
Email jest wymagany
Nie zapomnij o znaku @ w emailu.
lock
hasło jest wymagane
Hasło musi zawierć przynajmniej 8 znaków, ale nie wiecej niż 20 oraz zawierać przynajmniej 1. cyfrę i 1. literę.
lock
Powtórzenie hasła jest wymagane
hasła nie są jednakowe
Mam 18 lat i znajduję się na terenie Polski lub mam 21 lat i znajduję się na terenie USA
Akceptuję regulamin
Zarejestruj
Panel konto użytkownika person
AVATAR Uzytkownika person
:{{DaneUzytkownika.Login}}{{DaneUzytkownika.Login}}
highlight_off

Udało się pomyślnie zmienić nazwę, proszę czekać

Zmień nazwę Zatwierdź Zmianę
:{{DaneUzytkownika.Email}}
:{{DaneUzytkownika.Status}}
:{{DaneUzytkownika.IloscDrinkow}}
Dodaj Drinka local_bar Ukryj podpowiedziUkryj podpowiedzi przy dodawaniu Pokaż podpowiedziPokaż podpowiedzi przy dodawaniu
:{{DaneUzytkownika.SrOcenaDrinkow}}
Skrzynka pocztowamail :{{IloscNieprzeczytanychInformacji}}
Uzupełnij portfolioassignment
Uzupełnienie portfolio wiąże się z możliwością wyświetlania profilu przez każdego użytkownika serwisu.
Lista drinków Kliknij aby rozwinąć listę Lista składników Kliknij aby rozwinąć listę Zmień hasło!
Lista Drinków Kliknij aby zwinąć listę
 1. {{Drink.drinkNazwa}}Aktualizuj
Edytuj Drinka local_bar Zakończ edycję

Nie masz jeszcze dodanych drinków może dodasz jakiś?

Lista Skladników Kliknij aby zwinąć listę
highlight_off
 1. {{Skladnik.nazwa.capitalizeFirstLetter()}}

Nie masz dodanych żadnych własnych składników. Możesz dodać je klikając w Edytuj listę, a następnie w Dodaj Skladnik.

Edytuj Listę
Zakończ Edycję Listy Usuń zaznaczone Dodaj done Dodaj Skladnik
Zmień hasło
lock
To pole jest wymagane
lock
To pole jest wymagane
Hasło musi zawierć przynajmniej 8 znaków, ale nie wiecej niż 20 oraz zawierać przynajmniej 1. cyfrę i 1. literę.
lock
To pole jest wymagane
{{OdpowiedzHaslo}}
Zmień hasło!
Wyloguj
Zmiany można dokonać tylko raz także wybierz nazwę mądrze!
Grafika
Twoja grafika local_bar
photo Kliknij tutaj i dodaj zdjęcie drinka
#1 Podpowiedź Klikając na strzałki w lewo bądź w prawo możesz przchodzić między kolejnymi panelami dodawania drnka delete_forever
Opis
Podaj krótki opis dla swojego drinka, aby zachęcić innych użytkowników do zrobienia go - opis nie powinien być dłuższy niż 200 znaków

{{TextDrinkOpis.length}}/200

Składniki
#2 Podpowiedź Jeśli chcesz, żeby pojawiła się tylko jednostka składnika bez ilości np. "dopełnić" wprowadź w polu ilość wartość 0 delete_forever
Dodaj kolejny składnik Zmniejsz liczbę składników {{IloscSkladnikow}}
#3 Podpowiedź Klikając na przycisk plus lub minus na klawiaturze możesz dodać więcej składników, lub zmniejszyć ich ilość, pamiętaj tylko by wpełnić wszystkie pola delete_forever
Przepis
Krok {{n}}.

#3 Podpowiedź Przepisy należy podać w krokach co po kolei ma być wykonane, sprawi to, że będą przejżyste i łatwiejsze do wykonania, postaraj się by kroków nie było zbyt wiele (maksymalnie 9)

Kroki nie powinny być zbyt długie (2-3 zdania) delete_forever

Dodaj kolejny krok Zmniejsz liczbę kroków {{IleKrokow}}
Wyjdź arrow_back Wróć do poprzedniego panelu arrow_forward Kolejna informacja o drinku Dodajdone
Skrzynka pocztowa jest pusta maildrafts
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up Tytuł Przysłanokeyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
draftsmail {{Mail.tytul}} {{Mail.Przeslano}}
undo delete
{{OtwartyMail.tytul}}
{{OtwartyMail.tresc}}
undo
Edytor portfolio assignment
cloud_upload Dodaj swoje CVDodaj CV Wymagane tylko i wyłącznie pliki pdf :
assignment_ind
Imie musi mieć z od 3 do 20 liter
assignment_ind
Nazwisko może zawierać tylko od 3 do 30 liter oraz myślników
mail
Nie zapomnij o znakach @ oraz . w emailu
phone
ilość cyfr w numerze powinna wynosić 9
ilość cyfr w numerze powinna wynosić 9
numer telefonu musi składać się tylko z 9. cyfr, ewentualnie oddzielonych co 3 myślnikami
Dodaj przycisk Zobacz mój profil przy moich drinkach
{{HireMeCheckbox}}
Wysyłanie w toku...wróć do konta undo arrow_back arrow_forward Wysyłanie w toku...Wyślij dane done autorenew
peoplePanel Logowania/ Rejestracjiassignment_ind
mail
Email jest wymagany
Nie zapomnij o znaku @ w emailu
lock
hasło jest wymagane
Zaloguj autorenewresetuj hasło
Wyloguj FB
undoWróć
Email jest wymagany
Nie zapomnij o znaku @ w emailu
send Resetuj hasło
{{odpowiedzSerweraResetHasla}}
mail
Email jest wymagany
Nie zapomnij o znaku @ w emailu.
lock
hasło jest wymagane
Hasło musi zawierć przynajmniej 8 znaków, ale nie wiecej niż 20 oraz zawierać przynajmniej 1. cyfrę i 1. literę.
lock
Powtórzenie hasła jest wymagane
hasła nie są jednakowe
Mam 18 lat i znajduję się na terenie Polski lub mam 21 lat i znajduję się na terenie Stanów Zjednoczonych
Akceptuję regulamin
Zarejestruj
Panel konto użytkownika person
AVATAR Uzytkownika person
:{{DaneUzytkownika.Login}} {{DaneUzytkownika.Login}}
highlight_off

Udało się pomyślnie zmienić nazwę, proszę czekać

Zmień nazwę Zatwierdź Zmianę
:{{DaneUzytkownika.Email}}
:{{DaneUzytkownika.Status}}
:{{DaneUzytkownika.IloscDrinkow}}
Dodaj Drinka local_bar Ukryj podpowiedzi Pokaż podpowiedzi
:{{DaneUzytkownika.SrOcenaDrinkow}}
Skrzynka pocztowamail Masz {{IloscNieprzeczytanychInformacji}} nieprzeczytaną wiadomośćnieprzeczytane wiadomościnieprzeczytanych wiadomościBrak nieprzeczytanych wiadomości :{{IloscNieprzeczytanychInformacji}}
Uzupełnij portfolioassignment
Uzupełnienie portfolio wiąże się z możliwością wyświetlania profilu przez każdego użytkownika serwisu.
Lista drinków Kliknij aby rozwinąć listę Lista składników Kliknij aby rozwinąć listę Zmień hasło!
Lista Drinków Kliknij aby zwinąć listę
 1. {{Drink.drinkNazwa}}Aktualizuj
Edytuj Drinka local_bar Zakończ edycję

Nie masz jeszcze dodanych drinków może dodasz jakiś?

Lista Skladników Kliknij aby zwinąć listę
highlight_off
 1. {{Skladnik.nazwa.capitalizeFirstLetter()}}

Nie masz dodanych żadnych własnych składników, możesz dodać je klikając w "Edytuj listę", a następnie w "Dodaj Skladnik"

Edytuj Listę
Zakończ Edycję Listy Usuń zaznaczone Dodaj done Dodaj Skladnik
Zmień hasło
lock
To pole jest wymagane
lock
To pole jest wymagane
Hasło musi zawierć przynajmniej 8 znaków, ale nie wiecej niż 20 oraz zawierać przynajmniej 1. cyfrę i 1. literę.
lock
To pole jest wymagane
{{OdpowiedzHaslo}}
Zmień hasło!
Wyloguj
Zmiany można dokonać tylko raz także wybierz nazwę mądrze!
Grafika
Twoja grafika local_bar
photo Kliknij tutaj i dodaj zdjęcie drinka
#1 Podpowiedź Klikając na strzałki w lewo bądź w prawo możesz przchodzić między kolejnymi panelami dodawania drnka delete_forever
Opis
Podaj krótki opis dla swojego drinka, aby zachęcić innych użytkowników do zrobienia go - opis nie powinien być dłuższy niż 200 znaków

{{TextDrinkOpis.length}}/200

Składniki
#2 Podpowiedź Jeśli chcesz, żeby pojawiła się tylko jednostka składnika bez ilości np. "dopełnić" wprowadź w polu ilość wartość 0 delete_forever
Dodaj kolejny składnik Zmniejsz liczbę składników {{IloscSkladnikow}}
#3 Podpowiedź Klikając na przycisk plus lub minus na klawiaturze możesz dodać więcej składników, lub zmniejszyć ich ilość, pamiętaj tylko by wpełnić wszystkie pola delete_forever
Przepis
Krok {{n}}.

#3 Podpowiedź Przepisy należy podać w krokach co po kolei ma być wykonane, sprawi to, że będą przejżyste i łatwiejsze do wykonania, postaraj się by kroków nie było zbyt wiele (maksymalnie 9)

Kroki nie powinny być zbyt długie (2-3 zdania) delete_forever

Dodaj kolejny krok Zmniejsz liczbę kroków {{IleKrokow}}
Wyjdź arrow_back Wróć do poprzedniego panelu arrow_forward Kolejna informacja o drinku Dodajdone Aktualizuj Drinkadone
Skrzynka pocztowa jest pusta maildrafts
Sortuj wg. nieprzeczytanychkeyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up Tytuł Przysłanokeyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
draftsmail {{Mail.tytul}} {{Mail.Przeslano}}
wróć do kontaundo Usuń zaznaczonedelete
{{OtwartyMail.tytul}}
{{OtwartyMail.tresc}}
wróć do wiadomościundo
Edytor portfolio assignment
cloud_upload Dodaj swoje CV Wymagane tylko i wyłącznie pliki pdf :
assignment_ind
Imie musi mieć z od 3 do 20 liter
assignment_ind
Nazwisko może zawierać tylko od 3 do 30 liter oraz myślników
mail
Nie zapomnij o znakach @ oraz . w emailu
phone
ilość cyfr w numerze powinna wynosić 9
ilość cyfr w numerze powinna wynosić 9
numer telefonu musi składać się tylko z 9. cyfr, ewentualnie oddzielonych co 3 myślnikami
Dodaj przycisk Zobacz mój profil przy moich drinkach
{{HireMeCheckbox}}
Wysyłanie w toku...wróć do konta undo arrow_back arrow_forward Wysyłanie w toku...Wyślij dane done autorenew
undo Główna undo {{DrinkObczajany.DrinkNazwa}}
Twoja grafika
local_bar
navigate_before
navigate_next
photo Kliknij tutaj i dodaj zdjęcie do bazy fotek użytkowników, którzy go próbowali Dodaj zdjęcie tego drinka do galerii
Składniki Drinka
# Nazwa skladnika Ilość Mam ten składnik?
{{$index+1}} {{Skladnik.nazwa.capitalizeFirstLetter()}} {{Skladnik.ilosc}} {{Skladnik.jednostka}}
sentiment_very_dissatisfied Się nie podoba Głos na ten drink został oddany mniej niż dobę temu Głos na ten drink został oddany mniej niż dobę temu
Udostępnij przepis swoim znajomym
Przepis
Krok {{$index+1}}.
{{Krok.tresc}}

Informacje Dodatkowe

Kliknij aby rozwinąć informacje

Informację o drinku

Ocena {{DrinkObczajany.Ocena}} / 3.00
Brak oceny local_bar local_bar local_bar local_bar
+/-
{{DrinkObczajany.smile}}/{{DrinkObczajany.sad}}
Udostępnienia na Facebooku
{{DrinkObczajany.share}}
Ilość odwiedzin
{{DrinkObczajany.view}}
Ilość opinii
{{DrinkObczajany.IloscOpini}}

Informację o twórcy

Nazwa użytkownika
{{DrinkObczajany.NazwaTworcy}}
{{DrinkObczajany.NazwaTworcy}}
Ilość drinków dodanych przez użytkownika
{{DrinkObczajany.IloscDrinkowTworcy}}
Średnia ocena drinków
{{DrinkObczajany.SredniaOcenTworcy}}
Inne drinki tego użytkownika
 1. {{DrinkUzytkownika.nazwa}}
Zobacz mój profil
Dodaj opinie
person
{{DaneUzytkownika.Login}}

Napisz co sądzisz o drinku (max 500 znaków). Po czym naciśnij przycisk. {{MainCtrl.OpiniaDrinka.length}}/500

Dodaj Opinię chat
Musisz najpierw się zalogwać aby móc dodwać opinię
Opinie Użytkowników

Podgląd komentarza

person

{{MainCtrl.OpiniaDrinka}}

{{DaneUzytkownika.Login}}

Dodane komentarze

person

{{Opinia.godzina}} {{Opinia.data}}

{{Opinia.tresc}}

{{Opinia.NazwaUzytkownika}}
Nikt nie dodał jeszcze opini na temat drinka. Może napiszesz co o nim sądzisz?
undo {{Profil.nazwaUzytkownika}}
Twoja grafika
local_bar
Informacje o barmanie person
Imię i nazwisko
{{Profil.imie}} {{Profil.nazwisko}}
Kontakt
mail_outline : {{Profil.emailKontaktowy}}
phone : {{Profil.telefon}}
Portfolio description
 1. {{Drink.nazwa}}
Galeria drinków photo
Dodaj opinie
person
{{DaneUzytkownika.Login}}

Znasz tą barmankę/barmana i masz na jej/jego temat opinię? Podziel się nią z innymi!. (max 500 znaków) {{MainCtrl.OpiniaDrinka.length}}/500

Dodaj Opinię chat
Musisz najpierw się zalogwać aby móc dodwać opinię
Opinie Użytkowników

Podgląd komentarza

person

{{MainCtrl.OpiniaDrinka}}

{{DaneUzytkownika.Login}}

Dodane komentarze

person

{{Opinia.data.slice(0,10)}} {{Opinia.data.slice(10)}}

{{Opinia.tresc}}

{{Opinia.login}}
Nikt nie dodał jeszcze opini na temat barmana/barmanki. Może napiszesz co o niej/nim sądzisz?

Ranking Użytkowników

Miejsce Nazwa Użytkownika Status Ilość drinków
{{$index+1}} {{Uzytkownik.nazwa}} {{Uzytkownik.nazwa}} {{Uzytkownik.status}} {{Uzytkownik.iloscDrinkow}}

Ostatnio Dodany

{{NajnowszyDrink.nazwa}}

Grafika drinka
local_bar
{{NajnowszyDrink.opis}}

{{NajnowszyDrink.godzinaDodania}} {{NajnowszyDrink.datadodania}}

Top lista drinkówwhatshot

{{Drink.nazwa}}

Grafika drinka
local_bar
sentiment_very_dissatisfied Się nie podoba Głos na ten drink został oddany mniej niż dobę temu
{{Drink.opis}}
Skład Składniki drinka
 1. {{Skladnik.nazwa.capitalizeFirstLetter()}}
Obczaj drina
Powrót na górę!

{{DrinkWyszukany.nazwa}}

Grafika drinka
local_bar
{{DrinkWyszukany.opis}}
Składniki drinka
 1. {{Skladnik.nazwa.capitalizeFirstLetter()}}
Obczaj drina
Powrót na górę!

Zmień wymagania, brak drinków

Nie masz dodanych żadnych składników